Leonie Poth
07/22/2023

Alchemillas Vrouwencirkel in Twente

07/22/2023

Alchemillas vrouwencirkel Twente

  • Wil jij je vrouwelijke kracht her-inneren?
  • Voel jij dat jouw behoeftes gezien en gehoord mogen worden?
  • Ben jij altijd in controle en wil je meer overgave leren?
  • Wil jij verbinding met andere vrouwen ervaren?

Ook jij bent welkom in de open-vrouwencirkel in Enschede, ongeacht waar je vandaan komt en in welke frequentie. Jij bent een magisch kind, een koninklijke vrouw, een wijze priesteres. Uniek en daarmee altijd een verrijking voor de cirkel.

Wat is een vrouwencirkel?

Een vrouwencirkel bied je een veilige plek waar jij jezelf mag laten zien en horen. Hier mag en kan je kwetsbaar en eerlijk zijn, hier kan je elkaar inspireren en van elkaar leren. Geen goed en geen slecht. Iedereen in de cirkel is gelijkwaardig aan elkaar. Je kunt plezier maken met elkaar beleven, en de hart tot hart verbinding met elkaar ervaren. Wij leren met elkaar de kunst van Holding Space.

Oorsprong

Vrouwen zijn er voor alle vrouw en bestaan al wereldwijd. De laatste honderd jaar zijn we ze steeds meer vergeten maar komen ze steeds meer terug. Ze bestaan langer dan dat we ze vergeten zijn. Maar veel vrouwen herinneren zich de vrouwencirkels op een dieper niveau omdat al onze voorouders ooit deelgenomen hebben aan vrouwencirkels.

Veel vrouwencirkels gaan over de menstruele fases van de vrouw, de maanstanden die ermee samengaan en gaan weg van het masculiene, waarin we actief en daadkrachtig zijn. Vrouwen zoeken elkaar op en zitten bij elkaar om hun menstruele fases te vieren, om achterover te zitten, tot rust te komen. De cirkels zijn er voor alle vrouwen, ook zij die geen baarmoeder (meer) hebben of in hun menopauze zijn gekomen.

Tegenwoordig zijn er verschillende invullingen van cirkels. Ook thema’s als rouw, vergeving, loslaten, moederschap, zwangerschap, overgang, innerlijk kind etc., verbinden de vrouwen in cirkels. Er zijn ook cirkels waar moeders met baby’s samenkomen. Er zijn gesloten cirkels waarin op den duur steeds meer diepte (kwetsbarheid) bereikt wordt en er zijn open cirkels (zoals bij mij) waar jij je op dat moment toe geroepen voelt of je wilt kennismaken of groeien met de kracht van het vrouwelijke.

Voor wie? 

Voor vrouwen van 30+ die willen groeien en tot bloei willen komen. Je wilt je levenservaringen delen en die van anderen ontvangen. Je wilt vanuit je eigenheid en onvoorwaardelijkheid dienstbaar zijn voor je zusters en elkaar steunen in de overgangsfases. Je zoekt naar meer manieren om bewustwording en spiritualiteit te ontwikkelen.  Maar ook wil je al je kennis pauzeren en terugkeren naar je innerlijke wijsheid door diep verbonden te zijn met je lichaam.

Programma 

We openen en sluiten met een ceremoniële sharing die ons verbind op diepere lagen. We delen wat er in waarheid binnen ons leeft - wel of geen thema -. Elke maand kan de energie van de groep iets anders vragen' de vrouwelijke intuïtie is leidend. Soms kunnen inzicht-tarotkaarten een richting geven, soms een spiegelend thema die avond, soms is er vraag naar meer kennis gewild over 'Herstory' en de wijsheidswiel van vrouwen.

ZES BASISKENMERKEN VAN DE ‘SHARINGS’

1. JE GEDACHTEN DELEN Kringen bevatten tijd om je gedachten te delen. Vaak zullen deze gedachten gerelateerd zijn aan het onderwerp of thema van de cirkel. Soms kom je echter met iets dat niets met elkaar te maken heeft, en het is helemaal prima om daar ook over te praten - als het jouw tijd is om te praten, gaat het allemaal om jou en wat je moet uitdrukken.

2. JE GEDACHTEN NIET DELEN Dit lijkt misschien tegenstrijdig, na punt één, - dat is het niet. Er is altijd ruimte voor jou om te delen in een cirkel, EN je kunt er absoluut voor kiezen om dat niet te doen. Soms hoeven we niet te spreken, we hoeven alleen maar te luisteren. Je zult nooit worden gepusht om te delen als je dat niet wilt. Als je tijd komt en je wilt niet delen, kun je passeren. Soms passeren mensen in eerste instantie, om later te merken dat ze willen delen. Om daar ruimte voor te maken, kan je twee keer gevraagd worden of je wilt delen. Beide keren nee zeggen is helemaal oké.

3. GEEN OORDEEL VAN ANDEREN Cirkels zijn een geweldige plek om kwetsbaarheid te oefenen. Als zodanig zijn er regels waar we ons allemaal aan moeten houden wanneer we samenkomen. De eerste regel is dat we niet oordelen over een andere kringzuster, wat ze ook willen delen. Dit houdt in dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen gevoelens. Als je merkt dat je naar een plaats van oordeel gaat, moet je dat gevoel terugdraaien op jezelf en onderzoeken wat het is dat je triggert. Door iedereen zich hieraan te committeren en kansen te verwelkomen om aan zichzelf te werken, ben je in staat om te delen zonder angst voor oordeel.

4. GEEN ONGEVRAAGD ADVIES Er is een overdaad aan adviezen in ons dagelijks leven. We lijken niet in staat om gewoon naar mensen te luisteren, zonder dingen te willen oplossen of een suggestie te doen. Hoewel de onderliggende reden hiervoor vaak is om te willen 'helpen', kan het frustrerend zijn om ongevraagd advies te ontvangen. In tegenstelling hiermee, in cirkel, luisteren we gewoon - we geven nooit advies. Geen redding, geen oplossingen.

5. HET IS VERTROUWELIJK Wat in cirkel gebeurt, blijft in cirkel. Om authentieke, kwetsbare shares toe te staan, spreek je af om niet te bespreken waar anderen buiten de ruimte over spraken. In cirkel hebben we de eer om de ongecensureerde waarheden van anderen te horen. Hun verhalen zijn niet de onze om te nemen.

6. ALLE EMOTIES ZIJN WELKOM Deze is belangrijk. We leven in een maatschappij waarin we bepaalde emoties categoriseren als 'goed' en 'slecht' (gelukkig = goed, boos/verdrietig = slecht). Hierdoor proberen we vaak de 'slechte' emoties te onderdrukken. Het onderdrukken van deze emoties verwijdert ze niet, het begraaft ze alleen. Het consequent begraven van emoties gedurende een bepaalde periode en het niet loslaten van de stress kan resulteren in mentale en fysieke burn-out. De eenvoudige oplossing zou zijn om gewoon de emotie te voelen en verder te gaan - maar dit is niet altijd mogelijk. In de cirkel ben je vrij om alle emoties die je hebt te uiten - inclusief emoties die je eerder hebt begraven. Vergeet niet dat we niet oordelen. We lossen niet op. In plaats daarvan zitten we daar bij je en houden we je vast met onze aandacht.


Waarom zijn cirkels (v/m*) belangrijk?

Je zou kunnen zeggen dat in deze transformerende tijden van wereldwijde conflicten en economische onzekerheid de vrouwencirkel meer dan ooit nodig is. In de woorden van de beroemde Jungiaanse analist en schrijver Jaean Shinoda Bolen: "Wanneer vrouwen in een vrouwencirkel samenkomen en zich aan elkaar verbinden vanuit hun spirituele centrum, creëren ze een vat van genezing en transformatie voor zichzelf, en een voertuig voor verandering in hun wereld".

Het is de Dalai Lama die tijdens het bezoek van de Wereldvredestop in 2009 aan Vancouver, BC, verklaarde dat de wereld zal worden gered door de westerse vrouw. Hoewel vrouwelijke kwaliteiten van onderlinge verbondenheid, kwetsbaarheid, verbondenheid en samenwerking historisch ondergewaardeerd zijn in een patriarchale samenleving die grotendeels individualiteit, dominantie en competitie viert, is er een groeiend gevoel dat er een massaal ontwaken plaatsvindt. Ondanks uiterlijke schijn van vernietiging en verval, evolueert het menselijk bewustzijn in een snel tempo en in deze veranderende tijden staan vrouwelijke principes centraal – zo niet essentieel! – in de nieuwe wereld die geboren wordt.

Zodra vrouwen zich openen voor het vrouwelijke principe -Yin-, zal het mannelijke -Yang- en ook de mannen verlichting vinden. Nadat de vrouw gevuld raakt met de energie van Yin, zal ze daadkrachtiger worden in de wereld.

*Er zijn ook steeds meer mannencirkels waar ook mannen leren meer in contact met hun yin te komen. afgescheiden hiervan door de moederwond en maatschappij.


Vier archetypen van de vrouw - Wijsheidswiel

In de cycli van 4 vrouwencirkels maken we meer contact en kennis met de 4 fasen van ons vrouwzijn. Je verbinden met een thema verstevigt je intentie om deel te nemen aan de vrouwencirkel.

Het medicijnwiel is een indiaans/ sjamanistisch gebruik om vanuit te leven. Het geeft ons richting aan het leven. Deze methode verbinden met ons 'vrouwelijke' is een mooie leidraad om meer in contact te komen met de vol-gaande vrouw in ons. Net zoals de Sjamaan het heilige wiel gebruikt om richting te krijgen naar meer wijsheid en kracht.

(Ik beweeg me graag op aardse en luchtige wijze met het medicijnwiel. Ook al voel ik me verbonden met de oude rituelen, ik pas ze niet toe in open cirkels en retraites. Dit laat ik graag over aan sjamanen en sjamanistische practitioners)

In mei start een cycli van 4 vrijdagen voor een besloten groep. Lees meer.

VOORAF AANMELDEN:

WAAR?