Een goed werkend co-ouderschap is mogelijk!

Hulp bij het ouderschapsplan na het verbreken de relatie

Wanneer de partnerrelatie overgaat naar co-ouderschap

Het samenwonen als gezin gaat niet meer. De relatie is op en tot een scheiding gekomen. De spullen zijn verdeeld en het is gelukt om goede afspraken over het huis te maken.       

Maar dan begint er een andere fase; die van het gedeelde ouderschap, het co-ouderschap. Waar de alleenstaande ouders apart verder gaan. Een onzekere en onbekende fase voor elk gezinslid.


Vragen die rondom de scheiding of uiteengaan spelen:


  • Hoe doen we dat praktisch, met de omgangsregeling? 
  • En wat regelen we financieel over de kinderen?
  • Kan ik mijn kind behoeden voor verdriet en onzekerheid?
  • En hoe doen we het met vakanties en feestdagen?
  • Wat als er een nieuwe partner is?


Maar ook;


  • Hoe pakken we het aan als goede ouders?
  • Hoe blijven we samen ouders?
  • Wat is het beste voor de kinderen?
  • Wat kunnen we doen als gescheiden ouders een team te blijven?
  • Wat is belangrijk voor mijn kind op deze leeftijd?


Om een gezond co-ouderschap te bereiken ben je goed voorgelicht en voorbereid op het onbekende terrein. Meestal is de aandacht gericht op het regelen van praktische zaken bij apart wonen. En willen ouders niet het verdriet en de onzekerheid voelen na het verbreken van de partnerrelatie en het verlies van het gezin en huis. Misschien was er wel over het ouderschap gesproken toen de eerste zwangerschap er was, toen jullie nog op de roze wolk zaten. Maar op een donderwolk is een goed gesprek niet altijd mogelijk, Het bespreekbaar maken van een nieuwe route is nodig om de juiste bestemming te bereiken. 


Hoe doe je dat, samen een nieuwe route vinden? Jullie hebben eerst de gezamenlijke bestemming weer te vinden als ouders. Maar zonder de partnerrelatie. En dat is niet eenvoudig. Een plan opmaken doe je met duidelijke afspraken maar ook door opgeloste irritaties en conflicten die op zijn minst aangekeken zijn. Afscheid nemen van de relatie, elkaar opnieuw ontmoeten als ouders.

Een ouderschapsplan uitgebreid en diepgaand bespreken, helpt ouders elkaars wensen duidelijk te maken en verwachtingen bloot te leggen. Dat kan soms best confronterend zijn, maar zonder wrijving geen glans. Dus laten we het dan ook goed aanpakken.


Bemiddelaar

Als neutraal derde aanwezige, ben ik er voor jou én voor jou. 

Zie mij als jullie reisbegeleider. Ik zorg tijdens jullie nieuwe reis dat behoeftes en wensen tijdens de gesprekken open en eerlijk op tafel komen zodat er geen teleurstellingen ontstaan in de toekomst. Verwachtingen helder maken zorgt ervoor dat de partnerrelatie op de achtergrond komt en ouderschap alle aandacht voor de kinderen heeft.


Willen jullie zelf een ouderschapsplan opstellen? Daarbij kan ik helpen. Een alimentatieberekening kan ik door een deskundige laten uitvoeren en met elkaar bespreken. Net wat voor jullie wenselijk is. Want jullie zijn en blijven altijd de regie houden over jullie ouderschap en óók hoe het ingevuld gaat worden.


Leonie: "Met mijn jarenlange ervaringen als geregistreerd familie mediator / scheidingsbemiddelaar en EFT relatiecoach, als vrijwilliger bij begeleide omgangsregelingen van Humanitas en zelf co-ouderschap te hebben gedeeld, sluit ik aan op elke situatie rondom gescheiden ouderschap. Want geen enkele scheiding en persoon vraagt hetzelfde. 

Ik ben ook van mening dat de beste opvoeding die ouders hun kinderen kunnen bieden is dat zij hèt voorbeeld zijn door elkaars verschil te leren accepteren. Zo leren kinderen ook dat de samenleving diversiteit kent en ook zij als kind anders mogen zijn.


Want elke kind is het waard om ontspannen en gelukkige ouders thuis te hebben.