En hoe gaat het thuis?

Supervisie & coaching in het werk

Burn-out en stress op je werkvloer;

hoe zit het met de veerkracht ? 

Een veel gestelde vraag van leidinggevende of werkgevers

Veel werknemers krijgen coaching wanneer het gaat over werkstress, grenzen stellen, doelen stellen, omgaan met emoties, overtuigingen en communicatie. Maar zoals relatie psychologe Esther Perel al - met succes - aantoont in haar podcastst "How's work', is er veel te behalen met relatiecoaching.  Wanneer ook werknemers, ondernemers en werkgevers en leidinggevenden leren wat de verschillende relatie-dynamieken die mensen hebben voor een effect heeft op zakelijke relaties.

Steeds meer in de overleving

Stress en burn-out ontstaan wanneer mensen lange tijd bezig zijn om te overleven. Er is een diepliggende onbewuste overtuiging over zichzelf die in de privé relaties zijn ontstaan en zich verder hebben verankert. Veranderingen aanbrengen van gedrag- en gedachten blijken steeds vaker minder duurzaam wanneer het lichaam en het gevoel nog steeds reageert op triggers die privé gerelateerd zijn. 

Ook lopen veel mensen rond met relatieproblemen waarbij werk een afleiding kan zijn. Neem een dreigende scheiding of ontrouw, een zorg voor kinderen of geldproblemen. Niet alleen belanden mensen vanuit privé steeds meer in de overlevingstand, maar ook de energievoorraad en de hormonen komen in de overleving. 

Iemand die het altijd maar goed wil doen of wil zorgen voor iemand, zal de eigen zorgen verbloemen door nog meer perfectie in het werk. Helemaal wanneer er thuis geen waardering komt. Een leidinggevende die als kind nooit gezien werd krijgt steeds minder oog voor de collega die met zijn of haar perfectionisme weinig vertrouwen geeft aan de leidinggevende. Zo lopen er op de werkvloer vele dynamieken door elkaar.

Verschillende systemen overlappen elkaar

En als er systemisch gezien - met de blik vanuit systemisch werk- een bedrijf last heeft van een onopgelost conflict in het systeem (denk aan vroegere faillissementen, ontslagen, tegenslagen, etc) dan raakt dit bedrijfssysteem ook het privé systeem van de werknemer die hier gevoelig voor is op dat moment.

Met vertrouwen komt ook de verbinding

Daarom kan het heel welkom zijn wanneer de blinde vlekken zichtbaar worden. Dat er gesproken en gevoeld wordt hoe werk en privé gerelateerd zijn aan elkaar. Wanneer er vanuit werk ook aandacht is voor een privé probleem en hiervoor hulp geboden wordt, dan vangen we twee vliegen in één klap!

1. Er is hulp om privé zorgen te helpen dragen of op te lossen

2. Vanuit begrip ontstaat er verbinding tussen leidinggevende en werkgever; waar veel behoefte aan is.

Wil jij professionele hulp bieden aan jouw teamwerker of werknemer? Maar heb je zelf de skills niet in huis? Neem dan contact met me op en we overleggen wat er mogelijk is. Uit ervaring weet ik hoe er weer stroming bij mensen ontstaan wanneer zij zich gezien en gehoord voelen, gesteund worden en zich zelfverzekerder en onafhankelijke voelen.

Toegankelijk en luchtig

Coaching vanuit een vrijgericht denken is voor velen veel toegankelijker dan een reguliere therapeut voor velen. Alle veranderingen beginnen bij de bereidheid om zichzelf aan te kijken zonder zich te schamen of schuldig te voelen. 

Verstoorde arbeidsrelaties veroorzaken stress..

Mediation of coaching voor herstel van werkrelaties

Uit onderzoek blijkt dat een grote reden voor uitval is; de afstand tussen leidinggevenden en medwerkers. Veelal omdat er geen tijd en ruimte voor lijkt te zijn maar ook omdat we niet meer weten hoe het is om met fysieke verbindingen om te gaan. En voor velen is dit hun leven lang al een onmogelijkheid geweest. Een burnout, stress, vermoeidheid en slecht functioneren als gevolg.

Uiterlijke en innerlijke conflicten

Wanneer er spanningen zijn tussen mensen dan spelen zich niet alleen feitelijke situaties af maar ook innerlijke conflicten. Een uiterlijk conflcit ontstaat dus met een innerlijk conflict maar dit (h)erkennen is niet eenvoudig. 

Systemen die uit balans zijn geraakt

Wij als mens zijn een eigen uniek systeem en bewegen ons in andere systemen; gezin van herkomst, families, vriendschappen, de werkvloer, de maatschappij, enzovoorts. Het systeem van de werkvloer is niet op zichzelf staand en balanceert tussen privé, werk en maatschappij. 

Terug naar zelfzorg

Om verbindingen te kunnen maken waar mildheid en zelfzorg erg belangrijk zijn, is het nodig om te weten én te ervaren waartussen reeds verbindingen liggen en verbeterd kunnen worden. Emoties zijn richtingaanwijzingen hiervoor. Je kan je bedenken dat de emotie angst 

relatie- of conflictbemiddeling

Hulp kan geboden worden bij het ontrafelen van negatieve relatiedynamieken of de angel uit een conflict te halen. Een conflict begint al metkleine irritaties die al snel verborgen worden. Een cultuur binnen een bedrijf bouwen waar de veiligheid is om conflict als een leerpoces te aanvaarden in plaats van een probleem, kan voor het hele systeem (werkvloer) helend werken. Omgaan met tegenslagen worden niet voor niets als grote leermeesters gezien. We weten alleen niet hoe.

Hulp gezocht?

Is er een - dreigend- conflict, of lopen spanningen op? Mij als neutrale derde persoon erbij halen om overzicht te bieden op alle lagen van het conflict, zorgt voor nieuwe kansen. Uiteraard is de bereidheid van betrokkenen erg belangrijk. Anders is het trekken aan een dood paard. 

Een veilige bedding ervaren is belangrijk om zich te kunnen openstellen.

Wat is van mij en wat is van de ander?

Supervisie

Supervisie voor wie?

De professional die met mensen in een emotionele fase van hun leven werkt, heeft ook de uitdaging om eigen voorkeuren en gedragingen niet door te laten werken in contact met hun cliënten.

Sessies met een supervisor helpt de professional om zicht te krijgen op het onbewuste denken en handelen.

Supervisie is zeer welkom bij: leidinggevenden, politiemensen, mediators, adviseurs, maatschappelijk werkers, leraren en artsen. Voor hen geldt dat ze zicht moet hebben op welke situaties hen problemen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe ze ermee omgaan en welke alternatieven er zijn.

Supervisie:

 • is gericht op het leren kennen van jezelf, in relatie tot het beroepsmatig functioneren. Hierbij ligt de nadruk op persoonsgericht leren reflecteren;
 • is gericht op het van binnen naar buiten leren (leren te exploreren), waarbij de inbreng (van buiten naar binnen) wordt bewerkt;
 • biedt de gelegenheid om onder begeleiding van de supervisor, de eigen sterke en zwakke kanten te onderzoeken en te leren van het effect van het eigen denken, voelen en handelen op de omgeving binnen en buiten de eigen professionaliteit;
 • is een leermethode die veel wordt toegepast op het begeleiden van mensen in hun beroepsmatige omgeving en bij het uitvoeren van hun beroep;
 • doel van de supervisie is, dat de professional zelfstandig én integratief kunnen functioneren in dienstverlenende, hulpverlenende en leidinggevende beroepen.


Supervisanten komen met zichzelf in gesprek en brengen onder woorden wat hen beweegt en wat dit betekent. Bereidheid voor zelfreflectie staat voorop. Hierdoor ontdekken ze wat voor hen belangrijk is en wat ze nodig hebben in het omgaan met andere mensen, vooral in omstandigheden die ze als moeilijk ervaren.

Supervisie gaat dieper op de persoon zelf in, in vergelijking met intervisie. Bij intervisie ligt vaak de nadruk op werk-inhoudelijke processen die raad en reflectie nodig heeft. Als collega’s onderling is niet altijd het zelfvertrouwen of de veiligheid voelbaar om de intra-persoonlijke dynamiek te bespreken. Het beperkt zich meestal tot de inter-persoonlijke dynamiek, als die bereidheid er is.


Welke methodieken gebruik ik?

 • Denkpatronen onderzoeken; waar is het ontstaan en hoe is het werkzaam. De Logische niveaus van Dilts en Bateson, hechtingstijlen van Bowlby, delenwerk vanuit NLP. Systemische opstellingen (plaatsankers of poppetjes) maken invloeden zichtbaar die met de mate van acceptatie en diversiteit te maken hebben. Het denken vanuit een onbewuste overleving is niet langer meer werkend wanneer mensen beginnen vast te lopen of ‘hard werken’.
 • Lichaamsgericht onderzoek; welke mechanismen zijn onbewust aangenomen (breinprogrammering), Focusing (Gendlin) maakt via het lijf helder waar beperkende overtuigingen zijn geworteld. Met Focusing komen mensen bij de meer verborgen triggers en kwaliteiten van zichzelf. Waar mensen geneigd zijn vanuit denken te handelen, leren ze meer vanuit het gevoel af te stemmen op anderen, maar ook met zichzelf.
 • Triggerdynamiek verklaren; aan de hand van Emotional Focussed Therapy (Johnson) en de vertraagstand maken we helder welke dynamiek bij zichzelf speelt wanneer de professional in (relatie) contact is met de ander.


Voor alle methodieken die ingezet worden geldt dat wanneer er aandacht voor komt, hier ook al een doorbraak in komt. De inzichten die verkregen worden helpen om de nieuwe weg die ingegaan wordt te blijven herhalen.

Supervisie in onderhoudende vorm helpt erbij om nieuwe inzichten en handelingen te verankeren en blijvend te spiegelen met de werkomgeving. Herhaling versterkt.

Supervisanten leren om de eigen ervaringen opgedaan in de beroepsuitoefening zodanig te overdenken en te doorzien dat het leidt tot een beter functioneren.


Wat levert supervisie op?

 • Supervisie geeft meer zelfsturing in eigen handelen/ willen denken en voelen;
 • Het biedt meer balans in je eigen gevoelsleven en leidt tot adequater en creatiever leven en in het uit oefenen van je beroep;
 • Het verbreedt je eigen kader;
 • Ondersteunt en stimuleert een persoonlijk groei- ontwikkelingsproces.


Welke duur heeft een supervisietraject?

 • Altijd in overleg
 • Kan individueel en ook groepsgewijs (maximaal 3 personen)
 • Minimaal 6 sessies van 1,5 uur, met tussenpozen van 2 à 3 weken


Waarom mij, Leonie, als Supervisor?

Mijn gereedschapskist om mensen naar een gezonder bewustzijn te brengen is in vele jaren goed gevuld. Met name de diversiteit ervan (cognitief, fysiek en spiritueel) maakt dat aansluiting met de supervisant snel gelegd is. Zelf ruim 10 jaar honderden mediations begeleid en nog werkzaam als EFT relatie coach en Systemisch coach. Een belangrijke kwaliteit waarvoor mensen graag bij mij komen is het ‘thuiskomen’ gevoel. De rust en ontspanning die ze ervaren, de scherpe vragen die gesteld worden, de oordeelloosheid die er is.


Waar vinden de sessies plaats?

Overleg is mogelijk. Mijn praktijkruimte is in Hengelo Overijssel. Op locatie is mogelijk tegen reiskostenvergoeding. Bij langer dan een uur rijden reken ik ook reistijd. Met 2 of 3 supervisanten (uit eenzelfde bedrijf of instelling) op 1 locatie kunnen andere afspraken gemaakt worden.

Ook is het mogelijk om online sessies te doen, of een combinatie ervan.


Kies ik voor conflict of voor compassie?