Leonie Poth
06/23/2021

Wat is Systemisch Werk?

06/23/2021

Systemisch coachen is een vorm van coaching die zich richt op het begrijpen en veranderen van de dynamieken binnen systemen waarin een individu functioneert. Het is gebaseerd op de systeemtheorie, die stelt dat alles en iedereen met elkaar verbonden is en dat veranderingen in een deel van het systeem invloed hebben op het geheel.

Hieronder zal ik wat algemen informatie hierover delen. Ik richt me in de praktijk vooral op individueel systemisch coachen., ook binnen relatietherapie.


Kernprincipes van Systemisch Coachen

Systeemdenken 

Dit principe kijkt naar de samenhang en interacties binnen systemen zoals families, teams of organisaties, in plaats van naar geïsoleerde individuen.

Verbondenheid en invloeden 

Systemisch coachen onderzoekt hoe individuen verbonden zijn met anderen en hoe deze verbindingen hun gedrag, gedachten en gevoelens beïnvloeden.

Herkennen van patronen

Het identificeren van terugkerende patronen en dynamieken die problemen of uitdagingen veroorzaken. Dit kunnen bijvoorbeeld gedragspatronen zijn die binnen een familie of organisatie steeds terugkeren.

Systemische interventies

Het toepassen van interventies die gericht zijn op het veranderen van deze patronen en dynamieken. Dit kan bijvoorbeeld door middel van opstellingen, een methode die visueel maakt hoe de elementen binnen een systeem zich tot elkaar verhouden.


Toepassingen van Systemisch Coachen

Individuele coaching

Helpt individuen bij het begrijpen van hun eigen rol binnen systemen en hoe deze rol hun persoonlijke en professionele leven beïnvloedt.

Teamcoaching

Richt zich op het verbeteren van de samenwerking en communicatie binnen teams door inzicht te geven in de onderliggende systeemdynamieken.

Organisatiecoaching

Beoogt organisaties te helpen bij het identificeren en doorbreken van belemmerende patronen om zo effectiever te kunnen functioneren.


Methoden en Technieken

Familie- en organisatieopstellingen

Dit zijn praktische en visuele technieken waarbij representanten (personen of objecten) worden gebruikt om de dynamieken binnen een systeem inzichtelijk te maken.

Systemische vragen

Vragen die gericht zijn op het onderzoeken van de relaties en invloeden binnen een systeem, zoals "Wat is de functie van dit probleem binnen het systeem?" of "Wie of wat ontbreekt er in dit systeem?"


Voordelen van Systemisch Coachen

Diepgaande inzichten

Het biedt inzicht in de onderliggende oorzaken van problemen, in plaats van alleen de symptomen aan te pakken.

Holistische benadering

Door de focus op het gehele systeem kunnen duurzame veranderingen worden bewerkstelligd.

Verbeterde relaties en samenwerking

Het helpt bij het verbeteren van de communicatie en samenwerking binnen relaties, teams en organisaties.


Kortom, systemisch coachen is een krachtige benadering die individuen en groepen helpt om inzicht te krijgen in de complexe dynamieken van hun systemen en om effectievere en harmonieuze manieren van functioneren te ontwikkelen.