Leonie Poth
04/22/2021

Kosten van de kinderen regelen

04/22/2021

De kinderalimentatie, een lastig gesprek.

Gaan ouders uit elkaar en is er een verschil in inkomen dan kan dit de nodige spanningen opleveren. Want wie betaalt nu wat voor de kinderen? En moet de ene ouder dan ook nog betalen aan de andere ouder?

Ex-partners willen financieel niet meer zorgen voor elkaar of afhankelijk zijn van elkaar. Maar door de kinderen blijven ze financieel verbonden. Althans, de kosten die hun kinderen hebben is een gedeelde verantwoordelijkheid tot de kinderen 21 jaar zijn. Niet alleen wettelijk gezien, meestal ook wenselijk zolang een kind niet in eigen onderhoud kan voorzien.

"Ik ga haar geen geld betalen, ze gaat maar werken", " Zij wilde scheiden, dan zal zij het ook maar alleen moeten doen", "Hij ziet ze zelden dus hij houdt veel meer over", "De buurman van mij betaald veel minder alimentatie voor één kind".

De Tremanormen

Dit zijn enkele opmerkingen, misvattingen die ik regelmatig aan tafel hoor. Elke gezinssituatie, praktisch en financieel, is anders. Het berekenen van de kinderkosten en de verdeling tussen de ouders is maatwerk. Alles gaat over de juiste verhouding. Hiervoor zijn de Tremanormen opgesteld. De 'TREMA normen' zijn richtlijnen van een werkgroep van deskundigen, op basis waarvan de rechtbanken de alimentatie berekenen en vaststellen. Het NIBUD is onderdeel van die werkgroep.

Welke aspecten spelen mee?

  • Ieders inkomen tijdens én na de relatie
  • De behoefte vóór scheiding
  • De financiële draagkracht na scheiding
  • De zorgverdeling
  • Situatie gemeentelijke inschrijving
  • Huidige gezinssamenstelling
  • Toeslagen
  • Bijzondere uitgaven
  • Gelijke welstand beide ouders

Elke ouder heeft dus rechten en plichten. Waar de rechten van het kind altijd voorop staan. De inspanningsverplichting om in het onderhoud van kinderen te voorzien staat bovenaan ieders agenda.

In het ouderschapsplan 

Willen jullie een berekening laten maken dan kan ik dit voor jullie laten berekenen*. In het ouderschapsplan wordt beschreven hoe een berekening tot stand is gekomen en legt de afspraak vast. Ook stat er wanneer een berekening gewijzigd moet worden en hoe ouders dit zullen regelen. Want elk leven is veranderlijk, dus ook die van één of beide ouders, maar ook die van kinderen die opgroeien.

Er worden daarom ook afspraken gemaakt over de jaarlijkse indexering die bedoeld is om de kosten van de kinderen gelijk te laten verlopen met de loonstijgingen.

Meer weten over Indexering

Kinderalimentatie of kinderrekening

Wanneer jullie een traditionele weekend omgangsregeling hebben, of de verstandhouding is moeizaam, kiezen ouders meestal voor kinderalimentatie. Een maandelijkse bijdrage aan de ouder waar het kind het meest verblijft. Hij/zij betaalt hiervan álle overstijgende kinderkosten. Wanneer blijkt dat de ontvangende ouder tekort komt in de eigen huishouding (en dus minder heeft voor de huishouding van de kinderen), zal er eerst bekeken worden welk bedrag de zorgende ouder nodig heeft. Mits er voldoende draagkracht is bij de betalende ouder. 

Bij een co-ouderschap met een gelijke verdeling, en waar ouders evenveel dagelijkse zorg hebben, wordt vaak gekozen voor een gezamenlijke kinderrekening. Dit is een gezamenlijke betaalrekening waar de kosten van de kinderen van betaald worden. Over de werkwijze kunnen specifieke afspraken opgesteld worden. Het voordeel van de gezamenlijke rekening is dat beide ouders op de hoogte blijven van de kinderkosten en samen de budgettering kunnen volgen.

Op de site van NIBUD lees je veel meer over kinderalimentatie

* Vanaf 2024 maak ik zelf geen alimentatie berekeningen meer omdat ik dan niet meer aangesloten aan het landelijke programma. In samenwerking met een collega kan dit wel met mijn begeleiding aangeboden worden tegen kostprijs.