Leonie Poth
06/24/2020

Het ouderschapsplan opstellen

06/24/2020

Samen over het gedeelde ouderschap nadenken en beslissen.

Het ouderschapsplan opstellen met elkaar gaat vaak best goed. Meestal zijn ouders het wel eens over de grote lijnen. En willen zij alles in goed overleg regelen. Want zij willen goed ouders voor hun kinderen zijn en hun zoveel mogelijk verdriet van de scheiding besparen.

Wanneer ik ouders vraag hoe zijn het gaan regelen wanneer er géén overleg mogelijk is, dan weten zij het vaak niet en komen de meningsverschillen boven tafel. 

En juist dáárvoor is het ouderschapsplan bedoeld; dat er een intentie is uitgesproken, een basis is vastgelegd over de opvoeding en praktische regelingen rondom hun kind(eren), wanneer ouders géén overleg kunnen opbrengen. 

Dat er geen overleg mogelijk is komt vaak voor, pas na een tijdje en ouders gescheiden wonen. Of wanneer er een nieuwe partner in beeld is, of wanneer een kind gedragsproblemen laat zien. Er zijn meer aanleidingen te bedenken wanneer er geen overleg meer mogelijk is. 

Wanneer ik ouders begeleid in het ouderschapsplan neem ik ouders mee in denkbare situaties wanneer er geen overleg mogelijk zou zijn. De 'wat als' vragen worden gesteld en ook details worden verder uitgediept. 

Wat staat er in het ouderschapsplan?

Het plan telt minimaal 9 pagina's. We werken vanuit een format wat al vele ouders gediend heeft. Toch kan je er je eigen persoonlijke draai aan geven als je wilt. Hierin staan de volgende onderwerpen die besproken worden:

  • Gezag en wonen
  • Omgangsregeling
  • Vakanties en feestdagen
  • Financiële verdeling
  • Wijze van informeren
  • Betrokkenheid kinderen
  • Wat is respectvol ouderschap

Vervolgens wordt het plan door beiden ondertekend om te bevestigen dat zij er volledig achter staan. Dit plan ligt dus bij voorkeur in een diepe lade; want dan is er altijd goed overleg in de praktijk mogelijk. 

*Een ouderschapsplan kan je ook juridisch vastleggen via een notaris of de rechtbank. Dit kan voordelen hebben voor rechtszekerheid met betrekking tot de kinderalimentatie. Maar dit brengt ook de nodige kosten met zich mee. We kunnen dit bespreken,


Een aantal vragen ter voorbereiding 

Het helpt wanneer iedere ouder voor zichzelf de volgende vragen stelt, voorafgaande de sessies.

- Als de kinderen later vertellen, wat voor verhaal zouden jullie dan willen horen over scheiding? 

- Wat zouden kinderen belangrijk vinden in jullie houding als ouders?

 - Wat vinden jullie belangrijk in de gezamenlijke opvoeding? (normen en waarden etc.) 

- Waar maken jullie je t.a.v. de gezamenlijke opvoeding zorgen over?

 - Wat kan de andere ouder daarin voor je betekenen?

 - Welke ruimte kun/wil je de andere ouder bieden in zijn/haar manier van opvoeden?

 - Wat zijn, ieders van jullie, kwaliteiten als het om opvoeden gaat, of waar ben je goed in en waarin is de ander goed? Waarin kunnen jullie elkaar aanvullen?

 - Hoeveel tijd, energie en aandacht kun/wil je steken in jullie kinderen (denk aan combinatie werk/privé)? 

 - In hoeverre ben je in staat je eigen verdriet, woede, frustratie, teleurstelling opzij te zetten? Hoe doe je dat?