TRAINING: De vergevingscode voor mediators.

Een veel gestelde vraag van mediators is: op welke manier kan ik vergeving toepassen bij mijn cliënten wanneer zij niet met verzoening bezig zijn. Zij willen immers van elkaar af en de boosheid helpt hen om niet de pijn te voelen.

Bij deze vraag stel ik dan de vraag wat het maakt dat jij die vraag hebt? Blijkbaar is er iets dat de mediator aanspreekt in vergeving en er praktisch iets mee wil. Vergeving is iets waar elk mens naar verlangt.

De waarde van het conflict.

Zelf ben ik mediator geworden vanuit het verlangen om conflicten op te lossen. Een conflict laat zien dat er ongelijkheid is, dat er geen ontvankelijkheid, erkenning, keuzevrijheid is. Geen respect is voor elkaars waarheden. En waarin de ontkrachting van de identiteit een dreiging is. Mijn verlangen om conflicten op te lossen is ontstaan in een ver verleden. Waar ervaringen mijn overtuigingen hebben gevormd. De overtuiging dat ik minder waard was, mijn vrijheid om te zijn wie ik wilde zijn ontnomen werd. Ik verlangde naar erkenning, waardering, een liefdevolle verbinding. In elk conflict dat voorbijkwam voelde ik de pijn van het verlies van verbinding en afwezigheid van erkenning.

Keuzevrijheid

Ik ben toen uiteindelijk op zoek gegaan naar mijn innerlijke kracht en de eerbied voor mijn leven. Ik wilde met compassie en ontvankelijk in het leven komen te staan. Ik wist op een dag dat ik wel degelijk keuzevrijheid had. Ik koos ervoor niet meer afhankelijk te zijn van het verleden. Door dit pad te bewandelen, mijn keuzevrijheid te ervaren, onbevangen en ontvankelijk anderen tegemoet te treden, merk ik, keer op keer, dat het effect heeft op mijn omgeving. We zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en elke actie geeft een reactie. Hiermee besef ik dat elke daad van mij, elke uitlating of energetische aanwezigheid effect heeft op mijn omgeving.

Spiegeltje spiegeltje…

Wanneer ik aan het werk ben met cliënten die in conflict zijn, of het nu hevige conflicten zijn of een stilzwijgend conflict, dan is alles wat ik zeg en doe bepalend voor het gesprek. Heb ik vlak voor een afspraak een vervelend gesprek gehad, dan zorg ik er eerst voor dat ik weer in verbinding ben met mijn innerlijke kracht, mijn ware ik.

Dus terugkomend op de vraag wat ik er als mediator aan heb om vergeving in te brengen, is om zelf vergevingsgezind in het leven te staan. Ik kan geen motor verkopen wanneer ik nog nooit motorgereden heb. Ik kan geen fitnessguru zijn wanneer ik zwaarlijvig ben. Wil ik mensen helpen helen met hun conflict, dan wil ik het conflict in mij geheeld hebben. 

Het be-roep mediator

Het kan zijn dat je een mediator bent die voor het resultaat gaat; de afspraken op papier moeten staan zodat de woning verdeeld kan worden en ieder financieel loskomt van elkaar. Of er komen afspraken op papier waardoor je loskomt van de samenwerking of van een geschil. Misschien denk je wel dat je het doet voor de  ‘big business’. Het kan ook zijn dat je een mediator bent zoals ik hierboven heb beschreven; het is je be-roeping omdat je door het leven vaardig bent geworden met alle kenmerken die met conflict verbonden zijn. Of je voelt je nog niet vaardig genoeg bent maar er wel naar verlangt. In ieder geval is het niet voor niets waarom je mediator bent geworden. Iedereen heeft in het leven een opdracht te vervullen, de held op zoek naar de heilige graal.

Loslaten

In het Grieks betekent vergeven: loslaten. Vergeven is de eis loslaten dat iets anders had moeten zijn dan het is. In conflicten hebben mensen een (nog onbewuste) eis aan de ander. In mijn ‘roeping’ als conflictbemiddelaar wil ik kenmerken als keuzevrijheid, ontvankelijkheid, bereidwilligheid bewust maken. En wanneer deze niet als verlangen aanwezig zijn, mensen uitleggen dat ze dan afhankelijk van elkaar blijven. Maar om deze boodschap van vergeven als vanzelfsprekend te brengen is het van belang dat ik me er zelf in herken. Alleen dan kan ik geloofwaardig zijn. Vaak merk ik dat wanneer ik zeg dat ik zelf kinderen heb en gescheiden ben, dat mensen meer vertrouwen in mij krijgen als ervaringsdeskundige. Er is dan een soort van medemenselijkheid, ons kent ons. Nu ik me mezelf en oude ervaringen vergeven heb, krijgen mensen ook vertrouwen in mijn dienstverlening wanneer ik de mogelijkheid van vergeven aankaart.

Wie het kleine niet eert…

Betekent dit dat zelf je iets ergs moet hebben meegemaakt om te gaan vergeven? Nee. Wanneer je weet dat vergeven loslaten betekent, dan zijn er vast ook situaties in jouw leven die je zou willen loslaten maar het je niet lukt. Bedenk dan in welke mate keuzevrijheid, ontvankelijkheid, bereidwilligheid en innerlijke kracht aanwezig zijn in je dilemma. Merk je dat je nog te weinig voelt bij deze kenmerken, dan heb je al iets om te leren aanvaarden, ofwel te vergeven. Loslaten en aanvaarden zijn in feite hetzelfde al lijken ze tegenstrijdig. Je laat de pijn aan de herinnering los en je aanvaard met eerbied je leven en wie je bent. Het resultaat is vrij zijn.

Je bent meer dan dat.

Ik hoop dat dit een voldoende antwoord geeft op je vraag wat het jou kan bieden als mediator (of advocaat, coach). Als je iemand bent die vooral veel kennis wil opdoen om het intellect te vergroten dan kun je je ook afvragen wat hiervan je bedoeling is. Misschien wil jij jezelf of de omgeving iets bewijzen? Misschien heb jij jezelf iets te vergeven of heb je een oude pijn van bijvoorbeeld afkeuring los te laten? Het enige dat je als mens weerhoudt om je te ontplooien zijn de beperkende ideeën en overtuigingen die je over jezelf en anderen hebt. Door jezelf in (innerlijke) conflicten te leren kennen, leer je ook die van je cliënten herkennen. Naar mijn mening ben je dan besmettelijk genoeg om naast de praktische zaken je cliënten ook met emotionele processen op gang te helpen. Jouw kwetsbaarheid laat de kracht in de ander zien.

Ik ben de andere jij.

Samenvattend; we zijn allemaal mensen met gedeelde menselijkheid. We delen onzekerheden en emotionele pijn. Wil je anderen helpen, wordt dan het voorbeeld in plaats de ander te gaan onderwijzen of veroordelen op het gedrag waar je eigen pijn of onwetendheid aanwezig is. Wordt of wees ontvankelijk, compassievol, bereidwillig… met name naar jezelf. Dan inspireer je de ander.

https://www.facebook.com/devergevingscode

close

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief met aanbiedingen, blogs en ander nieuws.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *