Wetenschappelijk artikel over de voorspellers van vergevensgezindheid bij scheidingen.

Ook uit dit onderzoek blijkt weer eens dat het van belang is dat ex-partners de scheiding leren accepteren om tot een constructief co-ouderschap te komen. Vergeving vinden biedt een stabiele basis voor een nieuwe start. Echter, vergeving vinden in complexe scheidingen waar veel narcistische eigenschappen (op het ‘ík’ gericht en met weinig empathisch vermogen) is moeilijk wanneer de acceptatie van de scheiding nog niet gevonden is. Het slachtoffergevoel bij het narcistische denken biedt een mate van schijnveiligheid die heel hardnekkig kan zijn.

Van belang is om tot acceptatie van de scheiding te komen en kan de juiste begeleiding van positief invloed zijn. Het start al bij de begeleiding zoals bijvoorbeeld de mediator. Maar ook bij de keuze om zelf een coach te zoeken die de rouwverwerking begeleidt. Acceptatie van de scheiding lukt eerder wanneer er aandacht is voor de relatie met zichzelf, de relatie met de ander en de gehechtheid die hierin de rode draad vormde.

Ook inzicht in de oorspronkelijke verstoorde hechting zal eerder tot acceptatie van de scheiding brengen zodat (zelf)vergeving gevonden kan worden.

Vergeving voor de ex-partner, voor zichzelf of de situatie (zoals een scheiding of ander verlies) brengt de rust in het leven terug en voorkomt (het verergeren van) fysieke klachten. In een co-ouderschap waar veiligheid en harmonie voor hun kinderen aanwezig is, hebben ouders de scheiding geaccepteerd en weten zij vergevingsgezind, in compassie met elkaar te leven.

close

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de nieuwsbrief met aanbiedingen, blogs en ander nieuws.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *